Välkommen till Energioptimering i Stockholm!

Energioptimering är en tjänst i tiden som gör både dig och miljön lyckliga. Visst är miljö- och klimatfrågorna viktiga, “jag borde göra mer” är en vanlig känsla hos många, men ofta räcker inte tiden till för allt. Därför erbjuder vi tjänster inom energioptimering i Stockholmsområdet. Det är inte bara miljön som tjänar på det, även du kommer tjäna pengar på våra förslag genom att du minskar din energiförbrukning. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och kompetens inom energioptimeringsområdet. Nöjda kunder är det som skapar vår yrkesstolthet och som gör att vi ständigt arbetar med att försöka utveckla vår verksamhet. Vi hoppas förtjäna ditt förtroende.

Våra energioptimeringstjänster och vårt erbjudande

Vi erbjuder ett flertal tjänster inom energioptimeringsområdet. I ett första skede kartlägger och analyserar vi din energiförbrukning och ditt energibehov. Därefter tar vi fram en handlingsplan som innehåller ett antal olika aktiviteter som vi rekommenderar att genomföra. Handlingsplanen har vi delat in i tre delar: rekommendationer som har en återbetalningstid som är kortare än ett år, tre år samt nio år. Vi beskriver de bedömda konsekvenserna av de olika energioptimeringsåtgärderna, såväl i ekonomiska termer som i besparingstermer gällande energiförbrukning. Innan arbetet påbörjas har vi en gemensam diskussion kring omfattning, inriktning och viktiga saker för dig som du som kund vill få belysta. Därefter upprättar vi en skriftlig offert som ligger till grund för analysarbete samt handlingsplan. Genom våra medarbetares mångåriga erfarenhet och höga kompetens inom såväl teknik, ekonomi och miljö är vi övertygade om att vi kan göra ett bra arbete för dig.

Våra tjänster

Vi erbjuder ett helhetsutbud av tjänster inom energioptimeringsområdet som t.ex.:

  • kartläggning och analys av energiförbrukning och energibehov
  • rekommendationer i en handlingsplan som beskriver de olika åtgärdernas ekonomiska och miljömässiga konsekvenser
  • projektledning av att genomföra de rekommenderade åtgärderna, vi håller i projektet och anlitar specialister inom olika områden utifrån åtgärd och behov samt säkerställer att möjlighet finns för ROT-avdrag i fall som sådana är möjligt
  • ansöka om statliga stöd för energieffektivisering hos berörd myndighet
  • helhetsansvar för att genomföra rekommendationer (eller delar av) i handlingsplanen där vi lämnar fasta priser

Efter det att projektet avslutas vill vi gärna få tid till att gemensamt utvärdera projektet och diskutera det som var bra och vad som kunde gjorts annorlunda. Genom en nära och tät dialog med våra kunder är vi övertygade om att vi kan bli ännu lite bättre. För alla våra tjänster och uppdrag lämnas skriftlig garanti efter sedvanlig praxis inom branschen. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera energioptimering och energieffektivisering!