Ta kontakt med oss och vi löser allt resterande som rör fastighetens energi

Vårt koncept bygger på att vi levererar en summerad tjänst inom Fastighetsenergi. Det innebär att vi tar kontroll över alla branscher som rör din fastighetens energi som kyla, värme, ventilation, återvinning, el, rör, styr och regler mm. Detta är möjligt då vi har ett starkt och kompetent nätverk som vi kan förlita oss på efter många nära samarbeten. Vi på FE Rådgivning vill gärna agera samordnare där vi sköter all kontakt med alla partner som är inblandade då vi har märkt att det är där som optimeringen av fastighetsenergi fallerar. Är det för många kockar som är inblandade som tycker att deras lösningar är de bäst lämpade så finns det risk att det blir rörigt och fel när ingen har en helhetssyn över fastighetens system

För att vi på bästa möjliga sätt ska kunna ha en helikoptersyn, som vi alltid eftersträvar så behöver vi applicera diverse saker för att det ska fungera. Först kommer vi komma ut kostnadsfritt och analysera samt kartlägga er anläggning. Därefter kommer vi ta till de ingredienser (partner) som behövs men vi är den ”ända kocken”, med det får vi kontroll. När anläggningen (systemet) är optimalt så kommer vi vilja avsluta med att vi kopplar upp er anläggning på ett moln. Det vi gör då är att vi kommer aktivera alla givare som finns samt implementera de som behövs för att logga anläggningens värden HELA TIDEN, samt kontrollera och styra den. Vid fel eller avvikelse så kommer vi se det direkt genom att vi har programmerat larmfunktioner som meddelar oss. Då kan vi direkt gå in och kvittera så att systemet inte står still.

Säker drift

Det finns många bra fördelar med att låta oss vara er energi samordnare. En av de främsta är att vi har koll på ert system 24/7 jämfört med om man har olika firmor som kommer 2 gånger om året som inte kan ställa in systemen optimalt då de inte har några värden att utgå från. En annan fördel med oss är att vi snabbt kommer kunna se hur systemet bör styras efter dess förhållanden eftersom vi mer eller mindre ser över systemet dygnet runt genom att vi har kopplat upp anläggningen (systemet) till ett moln.