KYLA – VÄRME – VVS – VENTILATION

Vi hjälper dig med:

  • Kyla
  • Värme
  • VVS
  • Ventilation
  • Energioptimering

Energioptimering i Stockholm

Alla vill väl dra ner på sina kostnader, skapa ett bättre inomhusklimat och göra miljön en tjänst. Så frågan är förstås: Vad är energioptimering?

Vi undersöker och analyserar din fastighets eller verksamhets installationer och anläggningar. Ni får en rapport med riktiga förslag som medför förbättring för hela verksamheten eller fastigheten.

Dags att göra något åt luften!

Kontakta oss idag! Det som investeras i kyla – värme – VVS – ventilation är till nytta långt in i framtiden och betalar sig i bättre prestationer på grund av bättre arbetsmiljö. När du hör av dig till oss, så innebär det att du skapar kontakt med ett pålitligt företag som har höga värderingar kring sin egen produktion och omvärld. Vi satsar på vår egen personal för att visa att du som kund är viktig för oss.

Satsa på ditt inomhusklimat!

I luft inne finns det olika föroreningar. Föroreningar i luften påverkar våra andningsvägar, ögon, hud och inre organ. I fastigheter och verksamheter är det främst vi själva, materialet i byggnaden och inredningen som står för luftföroreningarna, därför måste lokaler ventileras på ett riktigt sätt.

Det är viktigt att luften som tillsätts är ren och bra för oss, och avgörande är förstås storleken på dina lokaler, då behovet av luftflöden är olika och fördelas till den optimala nivån, dels för att lokalen inte ska ha besvärande drag. Dålig lukt och värmenivån styr ofta hur mycket luft lokalen/fastigheten är i behov av.

Kan vara farligt med dålig ventilation

Luften ska vara så fri från luftföroreningar som är möjligt. Det hygieniska gränsvärdet anger den högsta tillåtna halten, men ger ingen säkerhet för att ingen tar skada, så man bör förstå försöka rena luften så mycket som möjligt.

Temperatur och klimat

Hur varmt får det vara på ett företag? Hur kallt kan det vara i ett labb?  Svaret på de frågorna och fler  som rör inomhusklimatet på våra arbetsplatser hjälper vi dig gärna med.

Lösningen är Energioptimering i Stockholm. Vi står redo för att hjälpa ditt företag eller fastighet att få smart klimat-lösningar nu. Med framtidens teknik i kombination med vår erfarenhet, så blir det riktigt bra.

Klart att du ska serva grejerna!

Att ha en bra installation av KYLA – VÄRME – VVS – VENTILATION är väldigt viktigt för alla företag eller fastigheters livslängd. Men regelbunden och pålitlig service är lika viktigt.

När vi energioptimerar hos dig, så erbjuder vi alltid våra servicetjänster för att se till att förbättringarna som vi nämnt fortsätter över tid. Med rätt service och kärlek så håller “grejerna” väldigt mycket längre.