Injustering av fastigheter i Stockholm

Vi erbjuder värme- och kylsystem till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag. När vi gjort installationen av dessa system vill vi förstås se till att det hela fungerar så bra som möjligt. När vi säger att det ska fungera bra menar vi att det ska bli en jämn fördelning i hela byggnaden oavsett hur stor den är eller hur många våningar den har. Fördelningen ska inte bero på var själva centralen finns i byggnaden. Att lyckas med detta gör vi genom att ordna med injustering inuti fastigheten i Stockholm. Efter en injustering i Stockholm har åtgärder vidtagits som gör att flödet jämnas ut och resulterar i ett jämt resultat.

Fördelar med injustering i Stockholm

När ett värmesystem väl har installerats kan en injustering behöva göras för att det hela ska fungera optimalt. Om man inte gör en sådan justering kan värmen/kylan få en mindre bra fördelning i byggnaden, det vill säga att det är varmare på en plats än en annan. Exempelvis kan de ytor som ligger närmare centralen få mer effekt än de som ligger längre ifrån. I hus som innehar flera våningar kan denna ojämna fördelning vara en känd effekt bland de boende eller personal.

Injustering för bättre fördelning av kyla och värme

Anledningen till att de övre våningarna eller de delar i byggnaden som ligger längre från systemet inte nås av vattnet är att vattnet alltid tar den lättaste vägen – det vill säga den väg där det flyter på som bäst, vilket inte är uppåt i huset. Vid injusteringen ser man till att ändra på detta genom att  strypa flödet till de mer lättflytande delarna och därmed tvinga  vattnet att cirkulera vidare och framför allt uppåt. Tack vare en injustering blir därför fördelningen bättre och når ut till alla delar i byggnaden, vilket i sin tur leder till att hela byggnaden i Stockholm kan hålla samma temperatur. Flödet i vattnet kan efter injusteringen ta sig till alla radiatorer och värmen blir då just utbredd och fördelad jämt.

Injustering leder till energibesparingar

När vi har justerat flödet i ledningarna brukar energikostnaderna genom denna energioptimering sänkas. Detta beror på att själva flödena i vattnet sänkts och därmed blir inte temperaturskillnaden så stor när returvattnet kommer tillbaka. Man behöver då inte justera temperaturen och höja upp värmen såsom man förmodligen skulle gjort utan en injustering för att se till att även de kyligare delarna skulle bli varma.

Sammanfattningsvis kan sägas att en injustering är en god energieffektivisering för fastigheter, bostadsrättsföreningar eller företag. Enligt våra beräkningar blir injusteringen betald tillbaka inom loppet av cirka 5 års tid i och med de energisparande effekterna.