Energieffektivisering i Stockholm

En energieffektivisering av sin energiförbrukning i Stockholm innebär att optimerar den användning man redan har. Man behöver inte byta ut hela system. Eftersom man genom beräkningar och små medel kan få ut större mängd energi ur samma system. Eller så kan man minska mängden energi efter behov. Gör miljön och din plånbok en tjänst!

Genom att minska på mängden energi man förbrukar, gör man ekonomisk besparing samtidigt som man tar större hänsyn till miljön. Ett första steg är att kontakta Stockholms kommunala energirådgivare. Rådgivningen är kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Hela Stockholm kan satsa på energieffektivisering

Vare sig man är privatperson, företag eller organisation i Stockholm, kan man kontakta energirådgivare och göra något för att förbättra effekten av den energi man gör av med. Det kan vara allt ifrån att byta till energisnåla glödlampor till att montera solcellspaneler eller investera i ett vindkraftverk. Energi-och miljörådgivare kan också berätta vilka stöd och bidrag som finns för den som vill utföra energieffektivisering av sin fastighet.

Planerar man för solceller t ex kan man få upp till 20% av kostnaden i investeringsstöd. Är man osäker på vad man ska välja för system eller vilken produkt som är bäst avseende energiförbrukning finns det tester av en mängd produkter på energimyndighetens hemsida.

Så här enkelt sker energieffektivisering

Som privatperson finns många små saker man kan göra som tillsammans ger stor effekt.

Genom att sänka temperaturen en grad inomhus minskar energiförbrukningen 5%. Att täta ordentlig runt dörrar och fönster gör det ännu effektivare. Inte låta laddare sitta kvar i vägguttaget när de inte används. Använd vattenkokare. Att inte låta ljuset vara tänt  där det inte behövs. Byta ljuskällor till lågenergi- och LED-lampor. Halvera energiförbrukningen genom att tvätta i 40 grader istället för 60. Vad många inte vet är att det faktiskt är mer energikrävande att diska för hand än med en energisnål diskmaskin.

Det är exempel på vad de flesta med enkla medel kan göra för att åstadkomma en energieffektivisering i Stockholm. När det gäller inköp av nya vitvaror kan man få vägledning av märkningar som anger energieffektivitet. Som företag i Stockholm kan man t ex kartlägga energianvändningen och besluta om åtgärder av energieffektivisering.